RUSKONTRAKT

Prosjektside

LIK PRAKSIS FOR ALLE RUSKONTRAKTER

En oversiktlig og forutsigbar praksis overfor barn- og unge som er anmeldt av politiet for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Det er målet for et treårig rusprosjekt initiert og finansiert av Fylkesmannen i Trøndelag. Oppdraget er gitt til Konfliktrådet i Trøndelag.

NETTSIDENS FORMÅL

Formålet med denne nettsiden er å gi god informasjon om prosjektet og modellen "Ruskontrakt", samt holde samarbeidspartnere faglig oppdatert og bidra til et felles kontinuerlig kompetanseløft. Målgruppen for nettsiden er fagarbeidere, kommuner, departement, direktorat og politikere med interesse for lokal og nasjonal ruspolitikk. 

1

Systemtenking

Vårt fokus er at ungdom skal gjennomgå en prosess der de reflekterer over egen nåtid og fremtid. Prosjektet ønsker høy kvalitet og tilpasset ressursbruk som skal forebygge rusrelaterte skader og motvirke en negativ utvikling hos barn og unge. Et delmål i prosjektperioden er å identifisere eksisterende svakheter og forsøke å utvikle bedre løsninger. En strukturert tverrfaglig innsats og kompetanseutvikling er viktig for å løse utfordringer som har stor betydning for både ungdom, familie og lokalsamfunn. Det er derfor brukt mye tid for å bygge et solid faglig nettverk, og finne de som er best faglig egnet til å utføre spesifikke oppgaver i prosjektet. Les mer ved å klikke på bildet.

2

Ruskoordinator

Ruskoordinator har tett dialog med påtalemyndigheten om inntak av ungdom i prosjektet, kartlegger, finner kontaktpersoner/ samtalepersoner og samordner det praktiske arbeidet fra oppstart til endt gjennomføring. Ruskoordinator samarbeider med politi, helse, kommune og relevante aktører som skal bidra i den enkelte sak. Rollen vil kombinere systemtenkning og praktisk utøvende arbeid, støtte og korreksjon for å ansvarliggjøre ungdom og finne de riktige løsninger som skal forebygge ytterligere rusinntak. Hovedoppgaven vil være koordinering av de ulike nivåer og tjenester som inngår i en ruskontrakt. Les mer ved å klikke på bildet.

 

3

Kompetanseløft

For å styrke kvalitet og oppnå best mulig resultat er det nødvendig med et reelt kompetanseløft i det rusforebyggende arbeidet. Dette gjelder både effektive og sikre metoder for rusprøvetaking i tillegg til samtaler om endring og livsmestring. Prosjektet har gjennomført en rekke samlinger og kurs med mål om å heve kunnskap, fagutvikling og engasjement i kommunene. Nettverksarbeid, rekruttering og involvering av kunnskapsressurser regionalt og nasjonalt har vist seg å være et viktig satsingsområde. Alle tiltakene i prosjektet er konkretisert/dokumentert, og samordnet med fylkesmannen i Trøndelag – for å gjøre evaluering og effektmåling best mulig. Les mer ved å klikke på bildet.

Webmaster Ketil Leth-Olsen:
Ketil.leth-olsen@konfliktraadet.no

PS! Denne nettsiden benytter informasjonskapsler til å måle anonymisert trafikk og for å kunne sikre en best mulig service for leserne. Les mer her: