SAMARBEIDSPARTNERE

STYRINGSGRUPPEN

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

TRØNDELAG STATSADVOKATEMBETE

KS KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 

KONFLIKTRÅDET TRØNDELAG

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SAMARBEIDSPARTNERE I PROSJEKTET

Oslo Universitetssykehus

Antidoping Norge

St. Olavs Hospital, avdeling for klinisk farmakologi

Kompetansesenter rus - Midt

Actis

Uteseksjonen Trondheim kommune

POD Politidirektoratet

Politiets fellestjeneste

Trøndelag politidistrikt

Trøndelag statsadvokatembete

Kommunene i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune

Fastlegene i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag

NKS Veiledningssenteret Midt-Norge

Copyright Text and Footer Links