TIL DEG SOM SAMTYKKER

Under finner du informasjon som hjelper deg til å forstå hva du takker ja til og hvilke forpliktelser dette innebærer.

SAMTYKKE

Før du samtykker skal du motta informert og reell informasjon om innholdet i reaksjonen . Samtykke til ruskontrakt betyr at du har takket ja til samarbeid med ansatte som skal følge deg opp i en bestemt periode. Tiden du skal gjennomføre ruskontrakten bestemmes av politi- og påtalemyndigheten.

1. KARTLEGGING

Kartlegging betyr egentlig at du skal snakke med en ruskoordinator som sammen med deg og dine foreldre skal finne et passende innhold til ruskontrakten. Målet er at du avslutter rusbruket, forstår hva konsekvensene av rusbruk kan innebære og tar fornuftige valg for fremtiden. 

2. RUSTESTER

For å få mere kunnskap om hvilke rusmidler du bruker og få svar på om du fortsetter med rusbruk i kontraktstiden, må vi ta rustester av deg. Dette innebærer at du til bestemte tider må møte til helsetjenesten for å avlevere rusprøver. Dette er også en måte du kan vise oss at du har stoppet med rusbruken. Prøvene skal avgis i best mulig form slik at du ikke opplever dette som ubehagelig. 

3. SAMTALER

Vi ønsker å ha jevnlige samtaler for å bli bedre kjent med deg, vite hva som er årsaken til at du ruser deg - og finne ut hvordan vi sammen kan legge planer under kontraktsperioden. Innholdet vil være avhengig av hvilke rusmidler du bruker, hvor ofte du bruker, om du er avhengig og trenger mere helsehjelp enn bare kontroll.

SPØRSMÅL OG SVAR:

Hva samtykker jeg til?

Du samtykker til å gjennomføre rustester (urinprøver) og ha samtaler med en person i kommunen. Det kan også være at du må gjennomføre et kurs som kan gi deg mere kunnskap om hvordan du kan forebygge mere rusbruk. 

Hva kreves av meg?

Det kreves at du møter til samtalene og testingen som står i kontrakten. Det kreves at dine rusprøver er "rene" eller "negative", eller at du gjør ditt beste for å levere negative rusprøver. Dersom du glemmer avtaler eller blir syk, er det viktig at du så raskt som mulig gir beskjed. Legeerklæring må leveres ved sykdom. 

Hva er dette alternativ til?

Ruskontrakt er et alternativ til bot eller forelegg. Dette betyr at du slipper å betale boten hvis du gjennomfører kontrakten. Kommunene dekker utgifter til testene og samtaler og kurs er gratis. 

Er dette behandling?

Nei, dette er ikke behandling. Dette er ment som et forebyggende tiltak. Forebygge vil si å gjøre noe for å unngå at det skjer noe som kan være skadelig. Vi ønsker å forebygge at du bruker illegale stoffer. Derfor er hovedfokuset at du skal få hjelp og støtte til å finne ut hvordan du skal kunne klare å slutte med rusmidler. 

Hvem får vite om dette?

De personene som sitter i teamet ditt får vite om dette. Men disse har taushetsplikt overfor andre personer som du ikke har godkjent skal vite om dette.

Hva får jeg igjen for dette?

Du får hjelp til å snakke om - og gjøre noe med utfordringer du synes er vanskelige. Dersom du gjennomfører får du lov til å kjøre opp til førerkort etter 12 måneder, dersom du har rene prøver og er over 17 år når du ble tatt. Her er det også muligheter for at saken blir slettet på din vandelsattest. 

Hvor lang tid tar det?

En ruskontrakt varer i 6. 9 eller 12 måneder. Dersom du ikke følger opp kontrakten kan det ta lengre tid.

Hvor må jeg møte opp?

Oppmøtested blir avtalt på første møtet (oppstartsmøte) for gjennomføringen. Du vil bli kontaktet og gitt beskjed om hvor dette er. De andre møtene vil bli skrevet i din ruskontrakt slik at du lettere skal huske på dette. Ruskoordinatoren tar kontakt med deg før oppstartsmøte for å bli bedre kjent med deg og gi god informasjon.

Hvem blir involvert?

Mamma og pappa, skolen, fastlegen, kommunen og konfliktrådet. Du kan selv komme med forslag på hvem du vil skal sitte i ditt team fra disse instansene. 

Kommer det på rullebladet?

Utgangspunktet er dette: Dersom du gjennomfører hele ruskontrakten, vil ikke saken bli anmerket på uttømmende politiattest - med mindre du innen 2 år etter oppstart av straffen begår nye lovbrudd. Dette er regulert i Politiregisterloven §41

Kan jeg dra til USA?

Når forholdet forsvinner fra vandelen kan du dra til USA, Da kan du også søke politihøgskolen eller millitærutdanning etc. som krever vandelsattest. 

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Du kan finne mere informasjon ved å lese i denne nettsiden. Du kan også få mere informasjon ved å kontakte prosjektleder eller ruskoordinator. Se under "kontaktpersoner" på hovedsiden.

ET BEDRE LIV

Her er noen kommentarer fra de som har gjennomført ruskontrakt:


- Denne perioden har vært viktig og nyttig for meg for å bli rusfri og kunne se på livet slik det virkelig er.


- Jeg hadde fortsatt om jeg ikke hadde blitt oppdaget. Så det var bra jeg ble tatt. Jeg forstod egentlig ikke alvoret.


- Jeg trengte noen som var tett på, og ikke gav meg opp. Jeg trengte et "dytt" da jeg under rus ikke ville tatt dette valget.


- For meg har ruskontrakten gitt meg et bedre liv.


- Samtalene gjorde at jeg etter en måned begynte å bestemme meg for å slutte. Jeg hadde egentlig tenkt å fortsette å ruse meg straks min periode var ferdig.


- Føler nå at jeg kan bli glad uten å ruse meg. Det er lenge siden.


- Rustesting var ok men litt flaut. Jeg ser at det var nødvendig. Hvis ikke hadde jeg "feika" meg gjennom.


- Tror dette kan være bra for mange ungdom, men ikke alle. Noen kommer til å "drite" i avtalene.


- Det er lettere å si "nei" til rus, når jeg er under ruskontrakt. Jeg sier bare at jeg "går på pissing", så forstår kompisene at jeg må være ren.

Ti gode råd til foreldre:

1. Snakk med barna om rus, også alkohol.

Oppdater fagkunnskapen din om rusmidler før du snakker med barnet ditt.


2. Vær et godt forbilde.

Barn tar etter foreldrene sine. Det du gjør påvirker langt sterkere enn det du sier.


3. Følg med på hva dine barn gjør i fritiden.

Det er forskjell på å vise interesse og å «snoke». Det er foreldre som vet hva barna gjør, hvor de er og hvem de er sammen med. Å sjekke om de overnatter der de sier, er ikke et signal om at en ikke stoler på de unge, men å vise at en bryr seg om dem.


4. Sørg for at du kjenner ungene dine.

Snakk med dem om konkrete ting som hva de er interessert i og liker å gjøre, men også om hva slags syn de har på livet. Hva mener de er rett og galt? Hvilke gleder, sorger og bekymringer har de?


5. Engasjer deg, også etter at du ikke lenger er nødt.

Mange foreldre blir lettet den dagen de slipper å hente og bringe. Men kanskje er det nettopp da det er viktig at vi er der? Å tilby å hente ungdommen på lørdagsnatta koster litt, men kan være en god investering.


6. Tilrettelegg for at barnet får selvtillit.

Det er viktig å bygge selvtillit og gode selvbilder hos de unge. Gi barnet ros, kos og oppmerksomhet på det som er bra. Si høyt at du er glad i det. At barn og unge blir trygge på seg selv og på hverandre er en forutsetning for å motstå gruppepress.


7. Sett klare grenser og stå på dem.

Grenser er viktige for de unge, men det er en balansegang mellom for strenge og for slappe grenser. Ikke si nei av gammel vane, og ikke si ja av bekvemmelighetshensyn. Når du har sagt ja eller nei, stå på det. Ikke bøy unna, men vis at du er til å stole på.


8. Stå sammen med andre foreldre.

Det kan være vanskelig å holde på grensene når «alle andre får lov». Allier deg med andre foreldre. Felles kjøreregler om innetider, leggetider, dataspill, krav til innsats hjemme, bruk av penger osv. gjør det lettere å opprettholde dem.


9. Vær ærlig.

Noen ganger er det fristende å ty til en hvit løgn; «- Drakk ikke du da du var 15 år da, mamma?» Løgner og halvsannheter fungerer ikke i lengden. Da duger bare sannheten, hvor ubehagelig den enn måtte være.


10. Ikke gi barna dine alkohol.

Ungdom som får smake hjemme eller som får med seg alkohol hjemmefra, drikker mer og oftere. Aldersgrensene for å kjøpe alkohol finnes for en grunn, og vi voksne gjør lurest i å respektere disse grensene.


Tekst fra "Sterk & Klar". Trykk på bildet under for å lese mer.Copyright Text and Footer Links