SYSTEMTENKING

Et system består som kjent av flere deler eller roller som virker sammen. Dette prosjektet er satt sammen av enheter og profesjoner med ulik kompetanse og erfaring, ulike synspunkter og forståelser av hvordan vi skal håndtere rusbruk hos barn og unge. Helheten av disse relasjonene, med utgangspunkt i «barnets beste» ble et godt utgangspunkt i et langvarig konstruktivt arbeid som dannet en modell vi mener kan tilføre dette fagfeltet en viktig ressurs. Det er totalkvaliteten av de faglige innspillene fra over hundre deltakere, samarbeidspartnere, prosjektdeltakere, praktikere og en høyt forankret styringsgruppe som har formet resultatet av dette prosjektet.


Vi har fokus på at ungdom skal gjennomgå en prosess med refleksjoner over egen nåtid og fremtid. Prosjektet ønsker høy kvalitet og riktig ressursbruk som skal forebygge rusrelaterte skader og motvirke en negativ utvikling hos barn og unge. Et delmål er å identifisere svakheter og forsøke å utvikle alternative løsninger i praksisperioden. En strukturert tverrfaglig innsats og kompetanseutvikling er viktig for å løse utfordringer som har stor betydning både ungdom, familie og lokalsamfunn. Det er derfor brukt mye tid for å bygge et solid faglig og bredt nettverk, og finne de som er best faglig egnet til å utføre de ulike oppgaver i prosjektet.

…organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together. Peter Senge (1999: 3

Copyright Text and Footer Links