RUSKONTRAKT

STATISTIKK

Tabell under: I perioden juli 2019 til mai 2020 er det overført 50 ruskontrakter til Konfliktrådet Trøndelag. 31 av disse er overført i 2019 og 19 ruskontrakter så langt i 2020 (mai). 3 saker er avsluttet grunnet - vilkårsbrudd (1) - trukket samtykke (1) og flytting (1). 

Tabell under: Av alle saker som er overført er 20% jenter og 80% gutter. 26% går på ungdomsskole og 74% går på videregående skole. De aller fleste har brukt cannabis, men en del har også brukt MDMA, amfetamin, LSD og benzodiazepiner. . 

KOMMENTAR: Statistikken gjenspeiler nasjonale undersøkelser som viser at cannabis er det mest utbredte illegale stoffet i Norge. (egen statistikk kommer snart). Det samme gjelder alder og kjønnsfordeling som samsvarer med nasjonale rapporter.

Se oversikt fra ungdata her:

Tall fra Statistisk sentralbyrå:

Etter ett år ser det ut til at praksisperioden har gitt positive resultater, med gode samtykkerutiner, rollefordeling i offentlig sektor, involvering av nettverk, rutiner for rustesting og positive resultat hos målgruppen. 

Det vil etterhvert komme mer detaljert informasjon og analyse av de ulike sekvenser av utprøvingsperioden - som samtaler med ungdom, berørte og samarbeidspartnere m.m.

Her er noen kommentarer prosjektet har mottatt så langt:

- Denne perioden har vært viktig og nyttig for meg for å bli rusfri og kunne se på livet slik det virkelig er.

- Jeg hadde fortsatt om jeg ikke hadde blitt oppdaget. Så det var bra jeg ble tatt. Jeg forstod egentlig ikke alvoret.

- Jeg trengte noen som var tett på, og ikke gav meg opp. Jeg trengte et "dytt" da jeg under rus ikke ville tatt dette valget.

- For meg har ruskontrakten gitt meg et bedre liv.

- Samtalene gjorde at jeg etter en måned begynte å bestemme meg for å slutte. Jeg hadde egentlig tenkt å fortsette å ruse meg straks min periode var ferdig.

- Føler nå at jeg kan bli glad uten å ruse meg. Det er lenge siden. 

- Rustesting var ok men litt flaut. Jeg ser at det var nødvendig. Hvis ikke hadde jeg "feika" meg gjennom.

-Tror dette kan være bra for mange ungdom, men ikke alle. Noen kommer til å "drite" i avtalene.

- Det er lettere å si "nei" til rus, når jeg er under ruskontrakt. Jeg sier bare at jeg "går på pissing", så forstår kompisene at jeg må være ren.