SAMTALER

En viktig del av ruskontrakten er individuelt tilpassede samtaler basert på kartlegging, risikovurdering og bakenforliggende årsaker til rusbruken. Det kan være alt fra motivasjons-samtaler, hasjavveningkurs og kognitiv terapi. 

Gjennom strukturerte samtaler kan vi sammen finne verktøy for å bryte mønstre og øke innsikt i hvorfor vi velger som vi gjør, og bedre muligheten til å forutsi konsekvensene av disse valgene. Men først må vi finne ut hvorfor ungdommen ruser seg. 

Illustrasjonen over fra prosjektets fagdag med Uteseksjonen Trondheim kommune

I denne modellen er vi bevist på å ikke møte ungdommen med moralske "pekefingre", men i stedet ta fokus på sammenhengen mellom rus og helse, negative effekter, (positive effekter), abstinenssymptomer , triggere og eventuelle høyrisikosituasjoner . Dette er bevistgjøringssamtaler som har hovedfokus på kunnskap som skal gi et bedre grunnlag for å ta gode valg i livet. Dette betyr at ruskontrakten kombineres med kartlegging og et individuelt tilpasset program som kan gå over flere uker.


I denne prosessen kan vi involvere foresatte, helse, skole, uteseksjon, barnevern - alt etter hva den tverrfaglige kartleggingen kommer frem til. For at innholdet i ruskontrakten skal være mest mulig balansert og treffende, er det viktig at ruskoordinatoren finner et nivå som ikke er for inngripende for det enkelte.


Formålet er å komme frem til strategier som kan gi ungdommen verktøy til å mestre en positiv utvikling under forutsigbare og trygge rammer.

"Motiverende intervju" kan være en samtalemetode som egner seg for mange i målgruppen. Les mer om dette i linken under

Samtaler med ungdom og foresatte, samt kartlegging skal kunne gi et godt grunnlag for eventuelt å tilby ulike kognitive tilnærminger som skal støtte og motivere til endring. Ved å utforske sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd kan vi komme frem til ulike oppdagelser som kan bidra til å forstå denne sammenhengen i ulike situasjoner. Etterhvert kan vi forsøke å se mønster i hvordan vi tenker og handler. 

 Ett tilbud kan være kurs i hasjavvening "HAP" for de som har problematikk rundt cannabisbruk . Metoden bygger på fasetenking som omhandler fysiske, psykiske og psykososialt faser for å slutte med cannabis, under og etter bruk og hvilke utfordringer dette innebærer. Kunnskap om abstinensproblematikk, konsekvenser for kognitivet funksjoner, fakta om hasj og helseskader.

Copyright Text and Footer Links