RUSTESTER

Rusmiddeltesting er analyser i biologisk materiale som utføres for å påvise eventuelt inntak av rusgivende stoffer. "Biologisk materiale" er hovedsakelig urin, blod, spytt og hår.

En utfordring har vært treffsikkerheten og kvaliteten på disse prøvene, flere problemstillinger rundt hvem som skal utføre testene,  hvor de skal utføres, refusjoner og hvem som skal betale for disse. Dette er utfordringer som både helse, politi og kommunene lenge har etterlyst svar på. Det har også vært mange utfordringer rundt ulike former for "hurtigtester" (immunologiske tester) som gir raske svar, men kun en indikasjon med ganske stor fare for falske analyseresultater. 


Dette er spørsmål dette prosjektet ønsker å løse, gjennom å skape en forutsigbar og lik modell for rusprøvetaking som skal gjelder for samtlige kommuner. Felles rutiner og troverdig kvalitet på rustester har vært en viktig del av prosjektets oppgave. Derfor samarbeider vi med de mest anerkjente og kompetente aktørene på rusfeltet. Alle rustester skal sikres gjennom den samme faste prosedyre,  tas av kvalifisert personell i egnede lokaler som gir mins mulig belastning for prøvegiver.


Modellens forutsigbarhet og kompetanseløft gjelder alt fra riktig utfylling av rekvisisjon, kunnskap om de ulike rusmidler, prosedyrer før, under og etter rusprøvetaking, sikring av forsendelse og endelig analyse og resultat. Såkalt "Chain of custody". 

I dette ligger også kunnskap om hvor hyppig man bør ta prøver for å kunne påvise bruk av de ulike rusmidler, effekt og halveringstid. 

Prosjektet benytter seg både av politiets 12 panelstester, som kan påvise de mest kjente narkotiske stoffer - og mere avanserte laboratorietester med metoder som også kan påvise nye psykoakive stoffer "NPS". NPS er rusmidler som ofte kan ha en sammensetning som ligner på hjernens normale signalstoffer, dopamin, noradrenalin og serotonin, og kan være vanskelig å påvise. De nye rusmidlene kan være svært potente og gi alvorlige psykiske reaksjoner og dødelige forgiftninger. 


Det er viktig at alle rekvirenter, prøvetakere og laboratorier som er involvert i rusmiddeltesting har god kunnskap om de ulike rusmidler og hvilke kvalitetskrav som settes for å sikre gode rutiner. Derfor har prosjektet arrangert en rekke fagdager som skal bevisstgjøre utøverne og øke kompetansen på rusfeltet regionalt. 


Under kan du lese Helsedirektoratets "Prosedyrer for rusmiddeltesting". 


Se også animert film fra Farmakologiportalen om rusmiddeltesting.

Til tross for et utall av forskningspublikasjoner om alvorlige fysiske og psykiske bivirkninger ved bruk av anabole steroider, velger en del ungdom snarveien mot "drømmekroppen".  Juli 2013 ble bruk og besittelse av dopingmidler vedtatt straffbart. 

Prosjektets styringsgruppe besluttet derfor at doping skal inkluderes i prosjektet på samme måte som narkotiske stoffer. Det betyr at også disse skal få en oppfølging ved anmeldelser fra politiet, eller om doping blir oppdaget underveis i straffegjennomføringen. Et eget team i prosjektet skal arbeide dedikert mot denne målgruppen, både om utforming av ruskontrakter og spesielle oppfølgingssamtaler. 

Copyright Text and Footer Links