RISIKO VED RUSBRUK

Barn og unge er mere utsatt for skadevirkninger som en konsekvens av rusbruk. De er også mere sårbar for å utvikle misbruk eller avhengighet enn eldre. Hjernen hos denne målgruppen 15-18 år er langt fra ferdig utviklet. Forskning viser at frem til vi fyller 25 år  skjer det en modningsprosess med mye utvikling i hjernes oppbygging. 


Skadene kan deles opp i tre kategorier.

  1. Den skaden rusmiddelet påfører rusmidelbrukeren
  2. Rusmidlets tendens til å skape avhengighet
  3. Rusmiddelets konsekvenser for familien, nettverk og samfunn.

 Skader forbundet med rusmiddelbruk er sammensatte og skaper problemer på mange områder. Mennesker som bruker rusmidler, risikerer et stort spenn av potensielle fysiske skader, alt fra hudinfeksjoner til overdosedødsfall

ANABOLE STERIODER

Langvarig bruk av høye doser med anabole androgene steroider kan føre til at man øker sannsynligheten for å oppleve både negative psykiske og fysiske bivirkninger. Mange opplever negative effekter når de går av steroidene, og det kan føre til at det er veldig vanskelig å slutte. Få mer informasjon fra Oslo Universitetssykehus i linken under:

ANTIDOPING NORGE

Ta kontakt med Antidoping Norge og få mere kunnskap. Trykk på linken under:

Copyright Text and Footer Links