MÅLGRUPPEN

Målgruppen er barn og unge mellom 15-18 år som er anmeldt for bruk- og besittelse av ulovlige rusmidler og doping. Barn og unge er spesielt utsatt for skadevirkninger av rusmidler, både fysisk og psykisk. Jo tidligere de debuterer, dess større kan skadevirkningene bli. 

Derfor er det viktig å holde fokus på det forebyggende arbeidet, og hva som kan få ungdom til å endre retning. Barn og unge må gis en mulighet til å lære mere om konsekvensene av rusbruk, få god veiledning og hjelp til å ta bedre valg. Det kan også være kartlagt tegn på at rusbruken har ført til en avhengighet, og da må det gis tilbud om ytterligere oppfølgingssamtaler fra kyndige fagpersoner samt hjelp til behandling der det er kartlagt behov.

 

Målet er å hjelpe den enkelte med å snu - bort fra en påbegynt ruskarriere. Jo tidligere vi kommer i gang, dess bedre er utsiktene for å stoppe en negativ utvikling. Det er derfor nødvendig å reagere raskt for å oppnå tilsiktet effekt og at ingen glipper i en sårbar fase i livet.


Mange kan ha sammensatte utfordringer, men hovedfokus i dette prosjektet er rusproblematikken. Vi ønsker å systematisere et konstruktivt samarbeid mellom ungdom og familie, politi, helsesektor og kommune.

ET BEDRE LIV

Her er noen kommentarer fra de som har gjennomført ruskontrakt:

- Denne perioden har vært viktig og nyttig for meg for å bli rusfri og kunne se på livet slik det virkelig er.


- Jeg hadde fortsatt om jeg ikke hadde blitt oppdaget. Så det var bra jeg ble tatt. Jeg forstod egentlig ikke alvoret.


- Jeg trengte noen som var tett på, og ikke gav meg opp. Jeg trengte et "dytt" da jeg under rus ikke ville tatt dette valget.

For meg har ruskontrakten gitt meg et bedre liv.


- Samtalene gjorde at jeg etter en måned begynte å bestemme meg for å slutte. Jeg hadde egentlig tenkt å fortsette å ruse meg straks min periode var ferdig.

Føler nå at jeg kan bli glad uten å ruse meg. Det er lenge siden. 


- Rustesting var ok men litt flaut. Jeg ser at det var nødvendig. Hvis ikke hadde jeg "feika" meg gjennom.


-Tror dette kan være bra for mange ungdom, men ikke alle. Noen kommer til å "drite" i avtalene.


- Det er lettere å si "nei" til rus, når jeg er under ruskontrakt. Jeg sier bare at jeg "går på pissing", så forstår kompisene at jeg må være ren.

Copyright Text and Footer Links